18 สิงหาคม 2562 กลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่ เดินสายให้ความรู้เรื่องพิษภัยเหมืองแร่ คัดค้านกลุ่มนายทุนข้ามชาติยื่นขออาชญาบัตรเหมืองแร่

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/97491
กลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่ นำโดย ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมนายสมชาย พุ่มมาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน ตลอดจนสมาชิก อบต.ซับไม้แดง ผู้นำท้องที่ในเขตตำบลซับไม้แดง กลุ่มพ่อค้าพืชไร่บึงสามพัน ประธานชมรมผู้อาวุโสหนองไผ่ ร่วมกันจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องพิษภัยเหมืองแร่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของการบรรยายในพื้นที่อำเภอบึงสามพัน โดยมีชาวบ้าน 2 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลซับไม้แดง และตำบลซับสมอทอด ที่มีที่ดินอาศัยอยู่ในบริเวณรอบ ๆ เหมืองแร่ และใจกลางเหมืองแร่ ราวประมาณ 100 คน มาร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ ณ บริเวณอาคารประชุม อบต.ซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จากการสอบถามชาวบ้านในบริเวณที่จะมีการยื่นขออาชญาบัตรเหมืองแร่ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันไม่นึกว่าจะมีการยื่นขออนุญาตเพราะเป็นชุมชน มีราษฎรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อดีตเคยมีการขอทำประชาคมเพื่อขออนุญาตตั้งโรงโม่ระเบิดย่อยหินเมื่อหลายปีก่อนมาแล้วแต่ไม่สามารถผ่านประชาคมตั้งโรงโม่หินได้ สุดท้ายต้องย้ายไปขออนุญาตในพื้นที่อื่น ด้านผู้นำหมู่บ้าน และผู้อาวุโสหลายท่านทราบว่าบริเวณเทือกเขาใกล้หมู่บ้านซับไม้แดงบ้านหินดาดมีการค้นพบซากฟอสซิล หอย ปลา โบราณจำนวนหนึ่ง ส่วนที่ค้นพบนั้นชาวบ้านได้เอามาเก็บรักษาไว้ที่วัด โรงเรียน มีหลักฐานอยู่ และหากจะมาค้นหาอีกก็น่าจะพบแต่ต้องเป็นช่วงหน้าแล้ง จากนั้นนายก อบต.ซับไม้แดง ได้นำ ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ไปดูหลักฐานฟอสซิลโบราณ ในถ้ำใกล้ ๆ หมู่บ้าน และภายหลังจากการบรรยายเรื่องพิษภัยเหมืองแร่ในวันนี้ ผู้นำหมู่บ้านหลายหมู่ในตำบลซับไม้แดง ตำบลซับสมอทอด ได้พร้อมใจกันแสดงเจตนารมต่อต้านเหมืองแร่ และให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ให้เหมืองแร่เกิดขึ้นในเขตตำบลซับไม้แดงและตำบลซับสมอทอดอย่างแน่นอน นอกจากนี้เด็กหนุ่มคนรุ่นใหม่ไฟแรงของอำเภอบึงสามพัน ที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนคัดค้านเหมืองแร่มานาน ต่างพากันออกมาแสดงตนเพื่อขอความร่วมมือจากคนอำเภอบึงสามพัน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนไม่ให้เหมืองแร่เกิดอย่างเด็ดขาด ตลอดจนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลซับไม้แดง และนายก อบต.ซับไม้แดง ได้แสดงเจตนารมย์ไม่เอาเหมืองแร่ นี่คือพลังอันเข้มแข็งของคนเพชรบูรณ์ที่กล้าลุกขึ้นมาสู้กับกลุ่มนายทุนข้ามชาติ ซึ่งครั้งต่อไปจะมีการบรรยายที่บ้านหินดาด บ้านซับสาลิกา ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์.